Demerbroeken

Catselt behoort niet tot de Demerbroeken.  maar is een klein, doch prachtig gebied dat ook onder ons beheer valt. Het is vooral bekend om zijn weilandjes met duizenden orchideeën.

Dit is een deel van de Demerbroeken, ten zuiden van de Demer. Het is gelegen achter de kerk van Messelbroek en omvat vooral ‘De Baggert’ en ‘De Keet’.

Momenteel zijn hier nog geen bewegwijzerde wandelpaden, maar daar wordt hard aan gewerkt.

Meestal als men spreekt over  de Demerbroeken, bedoelt men het ‘Vierkensbroek’ en de ‘Voortberg’.